Opšte Odredbe i Uslovi


Opšte Odredbe i UsloviSTAROSNA GRANICA: Za grupe A i B vozači moraju imati preko 21 godine starosti. Za grupu C vozači moraju imati preko 23 godine starosti.

METOD PLAĆANJA:  Za sve grupe važeća kreditna kartica prihvaćena od FireFly-a, mora biti priložena za sve neophodne preautorizacije kao i finalno plaćanje najma vozila..

VOZAČKA DOZVOLA: Važeća vozačka dozvola koju najmanje godinu dana poseduje vozač.

GREJS PERIOD: Na kraju ugovorenog perioda najma, FireFly omogućava grejs period od 29 minuta bez naknade nakon čega će klijentu biti naplaćen najmanje jedan ceo dan iznajmljivanja.

SAOBRAĆAJNE KAZNE: Sve novčane kazne koje proističu iz ponašanja vozača (klijenta) idu isključivo na račun klijenta.

OSIGURANJE: Svi ovlašćeni vozači FireFly vozila su pokriveni protiv štete od požara u iznajmljenom vozilu, i osiguranje od odgovornosti trećim licima od smrti, povreda, i imovine. Obe pokrivenosti su predmet Opštih uslova o osiguranju FireFly sa svojim osiguranicima.

OSIGURANJE OD ŠTETE NA VOZILU (CDW-SCDW): Odgovornost KORISNIKA najma za štete načinjene na vozilima koja su u vlasništvu Firefly-a uređena je uslovima Ugovora o najmu i iznosi 500EUR+PDV za grupe A, B i 700EUR+PDV za grupu C

Korisnik najma može smanjiti gore navedeno učešće u šteti na € 100 za grupe A, B i C plaćanjem dodatnih € 6 po danu najma za grupe A, B i €9 za grupu C.

ZAŠTITA OD KRAĐE (TP):  Zaštita od krađe je opcioni servis , ukoliko se prihvati, štiti zakupca od svih finansijskih odgovornosti od krađe ili delimične krađe vozila FireFly prihvatanjem doplate оd € 6 za grupe B i C po danu najma. Ovo isključuje krađu ličnih stvari.

INCIDENT ADMINISTRATIVNA TAKSA (IAF):  vU slučaju nezgode za koju je odgovoran, korisnik najma ima obavezu da plati FireFly nepovratni iznos od € 15 za pokrivanje administrativnih troškova.

DODATNI VOZAČ: Plaća se 9 € dnevno ili 63 € maksimum po zakupu vozila za svakog dodatnog vozača.

AERODROMSKA NAPLATA (ASC): Uključeno u cenu.

PRETPLATA GORIVA: Za najam koji traje više od 3 dana, od vas se zahteva da pretplatite gorivo koje je u rezervoaru iznajmljenog vozila u trenutku preuzimanja. Po vraćanju vozila, i samo u tom trenutku, možete zahtevati da vam bude refundirano gorivo koje niste potrošili. U slučaju da je količina goriva manja od one koju ste pretplatili, onda će vam biti naplaćena usluga „Točenja goriva“ koja iznosi 15€ + Pdv .Svaki povraćaj sredstava će biti izvršen preko vaše kreditne kartice.

TOČENJE GORIVA SE NAPLAĆUJE: €15.

SEDIŠTA ZA DECU: Dostupna na zahtev uz dnevnu doplatu od 5 € ili maksimum € 35 po najmu.

GPS: Dostupan na zahtev uz dnevnu doplatu od 10 € ili € 70 maksimalno po najmu.

RASPOLOŽIVOST FLOTE: Kompanija zadržava pravo da obezbedi drugi model vozila u zavisnosti od raspoloživosti flote, ali u istoj kategoriji ili eventualno veću kategoriju od rezervisane.

KORIŠĆENJE VOZILA VAN GRANICA ZEMLJE: Dozvoljeno je samo uz prethodno sastavljen Ugovor sa FireFly-om. Naplata zelenog kartona je 35 €.

TRAJEKT OGRANIČENJA: Dozvoljeno je samo uz prethodno sastavljen Ugovor sa FireFly-om. Imajte na umu da se bilo kakva šteta na vozilu nastala na trajektu ne pokriva osiguranjem.

POMOĆ NA PUTU:  Služba pomoći na putu 24 sata obezbeđuje se uz naknadu od 15 € po najmu. Alternativno, u slučaju da je vozaču potrebna pomoć na putu tokom perioda najma, mi ćemo obezbediti uslugu za jednokratnu naknadu od € 25 + PDV, plaćanje lokalno.

Molimo vas da se obratite FireFly Crna Gora asistentu (24 h servis, tel: +382 68 88 22 12) u slučaju nezgode.

POREZI: Sve cene i дажбине су bez uključenog PDV-a.

 
 
 
© 2018 Autotechnica Fleet Services SRL.
All Rights Reserved.