Čuvanje Privatnosti


Čuvanje PrivatnostiPOLITIKA PRIVATNOSTI - REZIME

Mi smo Autohellas Tourist and Trading Anonymous Company, i podružnice koje posluju pod imenom Hertz, Thirfty, Dollar, Firefly, Hertz Operating Lease i Technocar brendovima (zajedno "mi" i "naši"). Ova politika ne pokriva naša povezana lica ili druge treće strane preko kojih možete interakciju sa nama. Ovo je rezime na visokom nivou koji objašnjava kako sakuplјamo, obrađujemo, čuvamo i na drugi način koristimo informacije o vama i vašim pravima u vezi sa tim informacijama. Za sve informacije, pogledajte punu politiku dole.

PRIKUPLJANJE CILjEVI
 • Prikuplјamo podatke od kupaca ili vozača tokom procesa rezervacije i transakcija iznajmlјivanja, dugoročnih najmova (operativni lizing) ili transakcija prodaje automobila, kao što su informacije o imenu, adresi, vozačkoj dozvoli, kreditnoj kartici itd.
 • Možemo prikupiti informacije od vas na mnoštvo načina, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na, telefonske pozive, kontakte sa korisničkim servisom, internet stranice, i druge izvore, uklјučujući treće strane pružaoce usluga i poslovne partnere.
 • Koristimo "kolačiće" na našim internet stranicama
 • Informacije koje pružite će se koristiti za pružanje usluga koje tražite.
 • Koristićemo kontakt informacije koje nam dostavite da komuniciramo sa vama kako bismo vam pružili ove usluge.
 • Možemo da koristimo vaše kontakt podatke kako bi vam poslali informacije o našim proizvodima i uslugama, gde to vi dozvolite.
 • Mi koristimo informacije iz kolačićima u naše statističke svrhe i da nam omogućimo da pomognemo našim klijentima pobolјšanjem naših usluga i funkcionalnošću naših internet stranica
DELJENJE ZADRŽAVANJE I BEZBEDNOST
 • Vaše podatke možemo dati imenovanim trećim licima pružaocima usluga za gore navedene svrhe.
 • Mi ne delimo vaše podatke trećim licima koja nisu povezana, ali možemo, samo uz vašu dozvolu, sigurno deliti vaše podatke sa partnerima trećim stranama u svrhu marketinga.
 • Vaše informacije se mogu prebaciti iz zemlјe gde su usluge pružene u zemlјe izvan EU, kao što su SAD, za obradu i skladištenje u skladu sa važećim zakonom i za iste namene.

 

 • Koristimo razumne mere da zaštitimo lične podatke od krađe, neovlašćenog korišćenja, obelodanjivanja ili modifikacije.
 • Održavamo odgovarajuće fizičke, tehničke, proceduralne i elektronske zaštitne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke.
 • Čuvamo informacije o kupcima koliko god je to neophodno za svrhu za koju je prikuplјena, ili kako je dozvolјeno ili traženo od vas ili zakonom.

 

 

VAŠA PRAVA PITANJA I PROMENE
 • Imate sva prava u skladu sa odredbama Uredbe 2016/679 (EU( i, generalno, sa povezanim evropskim i nacionalnim zakonima. Naročito imate pravo pristupa, pregledanja ili ažuriranja ličnih podataka koje imamo o vama.
 • U određenim okolnostima, možete takođe zatražiti ispravke ili brisanje vaših ličnih podataka, ili smanjiti našu obradu ili prigovoriti određenim procesima obrade.
 • Pokušaćemo da udovoljimo vašem zahtevu i ostvarivanju vaših prava, ali mi zadržavamo pravo da nametnemo određena ograničenja i uslove u skladu sa zakonom.
 •  Kada koristimo saglasnost kao osnovu za obradu, uvek možete povući tu saglasnost.
 • Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutost o tome kako obrađujemo vaše Lične podatke, možete nas kontaktirati kako je predviđeno u glavnoj Politici.
 • Ovu Politiku možemo modifikovati u bilo kom trenutku, ali se promene neće primenjivati retroaktivno.
 • Ova politika je poslednji put ažurirana 24. maja, 2018. 


AUTOHELLAS HERTZ GRUPA KOMPANIJA POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

OBIM I KONTROLERI


Mi smo grčka kompanija Autohellas Tourist and Trading Anonymous Company, zvanični nosilac franšize Hertz International za Grčku i drugih sedam (7) zemalјa u kojima poslujemo kroz naše podružnice, kako je prikazano u sledećoj tabeli. Naše aktivnosti uklјučuju između ostalog:

 1. Usluge kratkoročnog iznajmlјivanja automobila ili opreme (rent-a-car, iznajmlјivanje opreme)
 2. Dugoročni lizing vozila ili opreme i upravlјanje voznim parkom (operativni zakup)
 3. Usluge održavanja i popravke automobila
 4. Prodaja polovnih automobila (veleprodaja i maloprodaja)
 5. Prodaja novih automobila (veleprodaja i maloprodaja)

Komercijalni brendovi koje koristimo su Hertz, Thrifty, Dollar, Firefly, Hertz Operating Lease i Technocar-Seat (zajedno "mi","nas", i "naš").

#PreduzećeDržavaSimbol države
1 Autohellas S.A. Grčka GR
2 Autotechnica Hellas S.A. Grčka GR
3 Autotechnica (Cyprus) Ltd. Kipar CY
4 Autotechnica Ltd. Bugarska BG
5 Autotechnica Fleet Services SRL Rumunija RO
6 Autotechnica Serbia DOO Srbija RS
7 Autotechnica Montenegro DOO Crna Gora ME
8 Autotehnica Fleet Services d.o.o. Hrvatska HR
9 Autotechnica Fleet Services LLC Ukrajina UA

Zajedno smo mi kontroleri podataka u svrhu ove Politike privatnosti ("Politika").

Ova Politika pokriva informacije koje sakuplјamo o vama u vezi sa gore navedenim poslovnim aktivnostima koje identifikuju ili se mogu koristiti za identifikaciju, direktno ili indirektno, vas kao pojedinca ("Lični podaci"). To se ne odnosi na informacije koje vas ne mogu razumno identifikovati. Na primer, ali bez ograničenja, agregirani anonimni podaci nisu Lični podaci.

Poštujemo prava privatnosti naših kupaca i posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti. Ova politika objašnjava naše postupke u vezi sa vašim ličnim podacima, kao i vaša prava vezana za te podatke.

Sadržaj

 1. Prikupljanje
 2. Cilјevi
 3. Delјenje
 4. Zadržavanje i bezbednost
 5. Vaša prava
 6. Pitanja i promene

1. PRIKUPLJANJE

Mi prikuplјamo Lične podatke koje pružate tokom izvršenja naših usluga na našim internet stranicama, na internet stranicama trećih strana, na aplikacijama koje koristimo za pružanje naših usluga, u vezi sa bilo kojim pitanjima, rezervacijama, zakupima ili kupovinama koje ste obavili u vezi sa našim uslugama. Mi možemo prikupiti vaše lične podatke direktno ili preko naših provajdera usluga, naših podružnica, naših primaoca franšize, poslovnih partnera i provajdera kanala za rezervaciju. Za više detalja, pogledajte dole:

1.Α. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:


1.Α.1. Lične informacije:

 • Puno ime
 • Datum i mesto rođenja
 •  Pol
 •  adresa
 •  email adresa
 •  Broj mobilnog telefona
 •  Broj pasoša
 •  vozačka dozvola ili drugo
 •  Lična karta
 •  kreditni bodovi i istorija


1.Α.2. Tehnološke informacije:

 •  IP adresa
 •  ID uređaja
 •  IP adresa
 •  vrsta pretraživača
 •  Operativni sistem
 •  identifikatori mobilnih uređaja
 •  geo-lokacija podataka
 •  država ili zemlja iz koje ste pristupili našim internet stranicama
 •  posećene određene internet stranice
 • datum i vreme posete
 •  Internet stranice koje ste posetili neposredno pre i nakon posete našim internet stranicama
 •  broj linkova i određenih linkova koje kliknete unutar naših internet stranica
 •  funkcije koje koristite na našim internet stranicama
 •  bilo kakve rezervacije, ažuriranja, kupovine ili druge transakcije putem naših internet stranica
 •  podatke koje pregledate ili preuzimate sa naših internet stranica
 •  broj pregleda bilo koje konkretne reklame


1.Α.3. Informacije o iznajmlјivanju:

 •  lokacija rezervacija
 •  lokacija iznajmlјivanja
 •  Mesto vraćanja
 •  trajanje iznajmlјivanja
 •  "frequent flyer" broj
 •  informacije o platnoj kartici
 •  dodatni podaci o vozaču, ako ih ima
 •  osiguranja
 •  dodatne preferencije
 •  nastale naknade


1.Α.4. Osetlјivi podaci:

Mi možemo sakuplјati određene lične podatke koji su osetlјivi podaci u nekim zemljama, kao što su (indikativno ali ne i ograničeno na):

 1. podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem ( na primer, ukoliko se dogodi nesreća i mi moramo da sarađujemo sa kompanijama za upravljanje osiguranjima i potraživanjima u vezi sa bilo kakvom povredom koju ste zadobili
 2. podaci o kreditnoj istoriji ( na primer, u slučaju dugoročnog najma automobila ili prodaje vozila u ratama) itd.

Molimo da imate na umu da u slučaju da je neophodno da pružite osetljive podatke unutar okvira naših pruženih usluga ili kupovina od nas, mi ćemo koristiti osetljive podatke za naše operativne potrebe kako je opisano u ovoj Politici privatnosti, uz vaš pristanak gde je to neophodno prema zakonu

1.Β. METODE I IZVORI PRIKUPLJANJA mogu uklјučivati, ali se ne ograničavaju na:

1.Β.1. Online prikupljanje:

 •  sa naših internet stranica
 •  sa internet stranica partnera trećih strana ili internet stranica našeg nosioca franšize
 •  iz naših samouslužnih info-kioska
 •  iz vašeg internet pretraživača
 •  sa naših zvaničnih stranica u društvenim mrežama treće strane


1.Β.2. Kolačići i prikuplјanje podataka na mreži

Mi koristimo kolačiće na našim internet stranicama kako bismo skladištili informacije na vašem računaru ili mobilnom uređaju kako bismo pobolјšali vaše iskustvo na mreži. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji vam omogućavaju da se efikasno krećete između stranica, pomažu nam da razumemo kako ova internet stranica radi i generalno pobolјšavaju vaše iskustvo pretraživanja. Kolačići takođe mogu pomoći da reklame koje vidite online budu relevantnije za vaše interese.

Generalno, naši kolačići mogu obavlјati sledeće funkcije:

Ključni kolačići Neki kolačići su od vitalnog značaja za rad naših internet stranica. Bez njih nećete moći da se krećete na internet stranici i da koristite neke od njegovih karakteristika. Osnovni kolačići omogućavaju nesmetan prelazak sa stranice na stranicu na sajtu i apsolutno su neophodni za njegovo pravilno funkcionisanje.
Funkcionalni kolačići Ne koristimo kolačiće funkcionalnosti i ne možemo da se setimo vaših preferencija i selekcija koje ste tražili tokom prethodnih poseta našim stranicama
Kolačići performansi Koristimo kolačiće performansi kako bismo analizirali kako naši posetioci koriste naše internet stranice i da pratimo performanse internet stranice. Ovo nam omogućava da pružimo visoko kvalitetno iskustvo prilagođavanjem naše ponude i brzo identifikovanje i rešavanje bilo kakvih problema koji se javlјaju. Ovi kolačići ne prikuplјaju informacije koje identifikuju posetioce. Sve prikuplјene informacije su agregirane i stoga anonimne i koriste se samo radi pobolјšanja načina na koji funkcioniše naša internet stranica.
Kolačići oglašavanja Mi koristimo kolačiće da vam pruže usluge sa reklamama za koje verujemo da su relevantne za vas i vaše interese. Koriste se za ograničavanje broja puta kada vidite oglas, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Takođe možemo koristiti kolačiće postavljene od strane reklamnih agencija koje mogu zabeležiti da ste posetili ovu internet stranicu i deliti te informacije sa drugim organizacijama za oglašavanje kako bi se cilјano oglašavanje omogućilo na vašem računaru.
Kolačići treće strane Kolačići treće strane su postavljeno od strane organizacije koja nije Hertz. Na primer, naše internet stranice mogu sadržati sadržaj, na primjer, YouTube, i banere isporučene za Hertz putem mreže oglašivačkog partnera. Ove internet stranice mogu postaviti sopstvene kolačiće koje su izvan naše kontrole.


1.Β.3. Kako možete upravlјati upotrebom kolačića

U slučaju da želite da aktivirate ili deaktivirate upotrebu kolačića iz podešavanja vašeg pregledača, u zavisnosti od vašeg internet pretraživača možete posetiti sledeće internet stranice kako biste dobili odgovarajuće informacije:


1.Β.4. Beleška

Naše internet stranice nisu namenjene osobama mlađim od 13 godina, a mi svesno ne prikupljamo lične podatke od takvih osoba.


1.Β.5. Prikupljanje van mreže:

 •  od poziva ka ili od našeg kol-centra za rezervacije, usluga klijentima, hitne pomoći na putu, kontakta sa klijentima ili centara za brigu o članovima
 •  od interakcije sa našim raznim primaocima licence, podružnicama i povezanim licima, uklјučujući prodaju automobila i druge poslove
 •  od ličnog kontakta na lokaciji iznajmlјivanja ili ugovora o lizingu
 •  u vezi sa rezervacijom (čak i otkazanom ili prekinutom rezervacijom), iznajmlјivanjem vozila ili opreme ili kupovinom vozila ili opreme
 •  od rezervacija koje ste napravili kod nas preko primalaca licenci, turističkih agenata ili brokera, online ili lično
 •  od transakcija koje zaključite sa nama, našim primaocima licenci i agentima, uklјučujući opcije koje uzimate, troškove koje imate i bilo koji incident ili nesreće koje se mogu dogoditi
 •  od drugih kompanija koje imaju poslovne odnose sa nama, kao što su naše filijale i poslovni partneri, uklјučujući avio kompanije, hotele i osiguravajuća društva
 •  od kompanija koje pružaju informacije o kredibilnosti

U zavisnosti od svrhe za koje sakuplјamo i koristimo vaše lične podatke, kako je navedeno u ovoj Politici, lični podaci koje sakuplјamo od vas mogu se zahtevati zbog zakonske ili ugovorne obaveze, ili dobrovoljno dati od strane vas ili potrebne nama da zaklјučimo ugovor sa vama i pružiti vam naše usluge. Ako ne pružite vaše lične podatke nama mi možda nećemo moći da pružimo tražene usluge (iznajmlјivanje, lizing, održavanje, prodaja itd.).

2. CILJEVI

U nastavku smo postavili različite namene za koje obrađujemo vaše lične podatke. Takođe smo postavili zakonske osnove za obradu vaših ličnih podataka za svaku svrhu:

2.1. OPERACIJE I USLUGE:  : Mi možemo da koristimo vaše lične podatke da bismo vam pružili usluge ili proizvode koje tražite od nas i da obavlјamo druge aktivnosti povezane sa takvim uslugama ili proizvodima, uklјučujući naplatu nakon iznajmlјivanja ili lizinga ili da komuniciramo sa vama u vezi sa

 1. bilo kojom rezervacijom koju inicirate ili transakcijom iznajmljivanja koju obavljate sa nama
 2. pitanjima vezanim za sigurnost, održavanje i osiguranje automobila koji iznajmlјujete kod nas
 3. pitanja koja se odnose na sigurnost i održavanje automobila koji ste kupili od nas.

Pravni osnov: da izvršimo naš ugovor sa vama ili da preduzmemo korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovora sa vama.

2.2. NAŠ MARKETING:  Uz vašu saglasnost, možemo da koristimo vaše Lične podatke da Vam pružimo marketinške informacije, ankete zadovoljstva potrošača ili procene usluga, posebne ponude i promocije putem različitih načina, uklјučujući elektronsku poštu i SMS poruke, u skladu sa važećim zakonom.

Pravni osnov: na osnovu vašeg pristanka. Ipak, tamo gde to dozvolјava važeći zakon, mi možemo zakonito da koristimo vaše lične podatke da vam pošalјemo takvu marketinšku komunikaciju (uklјučujući i putem e-pošte) za ove marketinške svrhe kada je to neophodno za naše legitimne interese, koje uklјučuju promovisanje naših proizvoda i usluga, specijalnih ponuda i promocija koje vas mogu interesovati.

Možete se odjaviti od primanja takvih poruka u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati prema detalјima u odelјku 6 dole, kao i preko linka za odjavu u svakoj e-mail poruci. Imajte na umu da ako koristite ove izbore, nastavićete da primate komunikacije u vezi sa vašim nalogom i proizvodima i uslugama koje ste tražili, kao i odgovor na sve zahteve za informacijama od vas. Takođe, imajte na umu da će ovom procesu odjavljivanja možda biti potrebno dosta vremena da se završi, u skladu sa važećim zakonom.

2.3. MARKETING TREĆIH STRANA: Mi takođe možemo podeliti vaše lične podatke sa sponzorom ili sa drugim trećim stranama koje vam pružaju posebne ponude ili promocije koje mogu biti od interesa za vas ("Provajder treća strana") gde je to dozvolјeno.

Pravni osnov: na osnovu vašeg pristanka. Možete nas obavestiti u bilo kom trenutku da ne delimo vaše lične podatke koji su obuhvaćeni ovom Politikom sa takvim Provajderima trećim stranama gde ste prethodno dali saglasnost.

2.4. NORMALNI TOK POSLOVANJA: Takođe možemo obraditi vaše Lične podatke i druge informacije ako je takva obrada potrebna:

 1. da postupi u skladu sa zakonom ili kao odgovor na sudski nalog, sudsku naredbu, zahtev za sprovođenje zakona ili drugi pravni postupak;

  Pravni osnov: tamo gde je neophodno poštovanje zakonske obaveze prema kojoj smo obavezni.
 2. da zaštitimo naše ili tuđe interese, prava, sigurnost ili imovinu;

  Pravni osnov: tamo gde je potrebno za naše legitimne interese, koje štite takve interese, prava, sigurnost i imovinu;
 3. da primenjujemo uslove korišćenja na našim internet stranicama ili uslove bilo kojeg zakupa, kupovine ili korišćenja;

  Pravni osnov: za naše legitimne interese, koji služe da nas zaštite i primene takve uslove.
 4. kao deo poslovne transakcije u kojoj se sva ili neka od naših sredstava kupuju, prodaju ili na drugi način prenose pravnim aktom ili ugovorom; i

  Pravni osnov: za legitimne interese nas i trećih strana.
 5. da pravilno radimo na našim sistemima.

  Pravni osnov: za naše legitimne interese, koje su pravilno upravlјanje našim sistemima i našim poslovanjem kako bismo pružili naše proizvode i usluge vama i drugim korisnicima.

2.5. INTERNET STRANICE: Ako koristite naše internet stranice, možemo obraditi vaše lične podatke na sledeći način:

 1. Agregirane ili anonimne informacije: Mi možemo da sa ostalim trećim licima podelimo agregirane ili anonimne informacije o korisnicima naših internet stranica, kao što su vaša upotreba ove internet stranice ili drugih internet stranica, kao i usluga koje se pružaju na ovoj internet stranice ili na drugim internet stranicama, kao i informacije o iznajmlјivanju, kupovini ili korišćenju .
 2. Društveni mediji: Ako učestvujete u određenim javnim funkcijama naših internet stranica, aplikacija ili internet stranica/aplikacija društvenih medija, molimo vas da imate u vidu da sve informacije koje vi ili drugi dobrovolјno otkrivate korišćenjem takvih funkcija postaju dostupne javnosti i / ili drugim korisnicima koje ste imenovali .

  Ako se odlučite da navedete pristupne akreditive imenovanim pojedincima, molimo vas da znate da svaka informacija koja nam dostavite može biti vidlјiva takvim pojedincima.

  Mi nismo odgovorni za informacije koje vi ili drugi odlučite da javno objavite i da takve informacije nisu predmet ove Politike.
 3. Linkovi ka trećim licima: Možemo da obezbedimo linkove ka internet stranicama trećih strana ili možemo biti povezani sa internet stranica trećih strana. Pošto mi ne kontrolišemo internet stranice trećih strana i mi nismo odgovorni za bilo koju informaciju koju možete da pružite dok ste na takvim internet stranicama, mi vas podstičemo da pročitate politiku privatnosti na tim internet stranicama pre nego što odgovarajućim trećim stranama ne pružite svoje informacije.

3. DELJENJE


3.Α. KOMPANIJE TREĆE STRANE

Vaše lične podatke možemo podeliti sa trećim licima u sledećim okolnostima:

3.Α.1. Da Vam pružimo usluge: Mi ćemo podeliti vaše lične podatke među nama, našim zastupnicima, našim sticaocima licenci i drugim kompanijama da Vam pružimo usluge, uklјučujući između ostalog:

 •  da bismo napravili vaše rezervacije za iznajmlјivanje
 •  da bismo procesirali i/ili potvrdili vaše transakcije
 •  da bismo vam pružili pomoć kao klijentima
 •  da bismo obračunali i naplatili iznos koji se duguje u vezi sa vašim zakupom
 •  za svrhe anketa zadovolјstva kupaca i istraživanja tržišta kako bi nam pomogli u pobolјšanju naših usluga
 •  da ažurirate proizvođača vašeg novog automobila kako biste mogli da podnesete zahteve i da dobijete ispravke u vezi sa bezbednošću vašeg automobila ili relevantnim kampanjama za povlačenje

3.Α.2. Obelodanjivanje kompanijama koje koristite: Takođe ćemo deliti vaše podatke sa kompanijama koje koristite u vezi sa vašim zakupom, uklјučujući:

 • provajdera vaše kreditne kartice i druge kompanije koje obrađuju vaše troškove
 •  bilo kog posrednika kojeg koristite, kao što je putnički agent ili broker, u vezi sa bilo kojim aspektom vašeg iznajmlјivanja
 •  bilo koji operater programa za članstvo za koji ste nagrađeni za iznajmlјivanje kod nas, kao što je "frequent flyer" program
 •  bilo koji ovlašćeni centar za servisiranje automobila koji može pružiti usluge održavanja i popravke automobila

3.Α.3. Zaštitne i pravne upotrebe: Mi možemo da koristimo, delimo i objavlјujemo vaše lične podatke iz pravnih razloga koji smatramo potrebnim ili odgovarajućim, uklјučujući između ostalog:

 •  u skladu sa važećim zakonom, uklјučujući i zakone izvan vaše zemlјe boravka
 •  da procesuiramo, rukujemo ili na drugi način odgovorimo na potraživanja za štetu, uklјučujući i telesne povrede ili oštećenja imovine
 •  za usaglašavanje sa pravnim postupcima i postupcima osiguranja
 •  da odgovorimo na zahteve od javnih i vladinih vlasti, uklјučujući i one izvan vaše zemlјe boravka
 •  da primenimo naše uslove
 •  da povratimo naša vozila ili novac koji se duguje, kao što su agencije za sakuplјanje duga
 •  da zaštitimo naše poslovanje ili ono bilo koje naše podružnice
 •  da zaštitimo naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i/ili sve navedeno naše podružnice, vas ili drugih
 •  da nam dozvoli nam da se bavimo raspoloživim pravnim lekovima ili ograničimo štetu koju možemo pretrpeti

3.Α.4. Otkrivanje našim pružaocima usluga i agentima: Mi možemo koristiti druge kompanije kao naše pružaoce usluga ili agente da deluju u naše ime i pomažu nam u vođenju našeg poslovanja, obavljanju usluga za nas pod našim uputstvima. Ove usluge mogu uklјučivati hostovanje određenih internet stranica ili baza podataka, baratanje "aplikacija" za nas na stranicama naših društvenih mreža, organizovanje takmičenja, nagradnih igara i drugih promocija za nas, slanje marketinških komunikacija, obavlјanje analize podataka i obavlјanje ankete o zadovolјstvu potrošača ili drugih istraživanja. Uvek ćemo tražiti od naših provajdera usluga i zastupnika da održavaju odgovarajuće sigurnosne standarde kako bi zaštitili vaše lične podatke i koristili lične podatke koje mi pružamo samo u svrhe koje mi odredimo i prema zakonu.

3.Α.5. Obelodanjivanje za korporativne transakcije: Vaše lične podatke možemo otkriti trećoj strani u vezi sa bilo kojom zamišljenom ili stvarnom reorganizacijom, spajanjem, prodajom, zajedničkim poduhvatom, dodelјivanjem, prenosom ili drugim raspoređivanjem celokupnog ili bilo kojeg dela našeg poslovanja, imovine ili akcija (uklјučujući u vezi sa bilo kojim stečajem ili sličnim postupkom).

3.Β. MEĐUNARODNI TRANSFERI

Neke od upotreba i obelodanjivanja navedenih u ovoj Politici mogu uklјučiti prenos vaših ličnih podataka u različite zemlјe širom sveta koje mogu imati različite nivoe zaštite privatnosti od vaše zemlјe boravka ili interakcije sa nama, kao što je kada tražite da vam usluge iznajmlјivanja budu pružene u zemlјi izvan Evropske unije ("EU").

Kada je naš prenos vaših podataka neophodan za pružanje usluga iznajmlјivanja koje ste tražili, pravni osnov za prenos je ugovorna neophodnost prenosa, a vaši lični podaci će obrađivati kompanija koja pruža usluge koje ste tražili u skladu sa važećim lokalnim zakonima i relevantnim bilateralnim sporazumima.

Kada prenosimo vaše lične podatke na treću stranu izvan Evropske unije i ne primenjuje se nikakva pravna osnova, kao što je gde prenosimo podatke kompaniji koja ga obrađuje našim uputstvima da nam omogući pružanje naših usluga, mi ćemo osigurati da potrebne zaštitne mere postoje za prenos.

4. ČUVANJE I BEZBEDNOST


4.Α. ČUVANJE PODATAKA

Mi zadržavamo lične podatke o našim kupcima koliko god je to potrebno za svrhe za koje su prikuplјeni, ili ako nije drugačije dozvolјeno ili traženo od vas ili zakonom. Mi prikuplјamo Lične podatke za više cilјeva (vidi gore) i od nas se može zahtevati da ih zadržimo za zakonite (uklјučujući porezne, građanske ili druge pravne propise) razloge za period koji je duži od vremena koje nam je potrebno ili koristimo podatke za svrhu pružanja naših usluga iznajmlјivanja. Održavamo politiku zadržavanja podataka koja pokriva sve lične podatke koje zadržavamo preko naših sistema. Ako imate bilo kakvih pitanja o periodu zadržavanja koji se odnosi na lične podatke koje sakuplјamo o vama, obratite nam se (pogledajte odelјak 6).

4.B. MERE BEZBEDNOSTI

Informacije se čuvaju i pristupaju na različitim lokacijama, uklјučujući usluge oblaka. Serveri koji čuvaju informacije prvenstveno se nalaze u Grčkoj, Evropi i Sjedinjenim Državama, mada se skladištenje može pojaviti i na drugim lokacijama. Koristimo razumne administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mere (a) da zaštitimo lične podatke od gubitka, krađe, neovlašćenog korišćenja, otkrivanja ili izmene; i (b) da obezbedimo integritet vaših ličnih podataka. Da biste nam pomogli da zaštitimo vašu privatnost, trebalo bi da zadržite tajnost svih ID-ova i lozinki za prijavlјivanje, članskih brojeva ili drugih identifikatora ili akreditiva koje ste možda postavili ili ste dobili u vezi sa vašim učešćem ili korišćenjem naših proizvoda, usluga, ili internet stranica.

4.C. PRENOSI

Kao što možda znate, ne postoji sasvim siguran način prenosa ili čuvanja podataka. Iako su njihove fizičke karakteristike različite, pošta, telefonski pozivi, tekstualne poruke, faksovi i prenosi preko Interneta ili bežičnih mreža, svi poseduju mogućnosti gubitka, smetnji, presretanja i zloupotrebe podataka koji se prenose. Ako imate razloga da verujete da bilo koji račun sa nama više nije siguran, morate odmah da nas kontaktirate.

Trudimo se da uspostavimo ravnotežu između sigurnosti vaših podataka i vaše pogodnosti. Kao rezultat, ponekad možemo da koristimo način komunikacije koji je manje siguran od manje pogodne alternative. Na primer, ali bez ograničenja, možemo vam poslati elektronsko pismo ili tekstualnu poruku u nešifriranom obliku (tj. odmah čitlјivo) jer mnogi naši kupci nisu u mogućnosti pristupiti šifriranim (tj. kodiranim) e-mail porukama ili porukama. To znači da bi se naša poruka, ako je pogrešno poslata ili presretnuta, mogla biti pročitana lakše od šifriranih poruka. Takve poruke mogu sadržavati lične podatke. Molimo vas da ne uklјučujete poverlјive informacije, kao što su broj vaše kreditne kartice ili lozinke za nalog, u bilo koji e-mail ili tekst koji nam šalјete ili na bilo koje objavlјivanje koje unesete u javnu oblast na stranici treće strane društvene mreže, posebno pošto bilo koje takvo objavlјivanje odmah postaje javno. Radi sigurnijeg načina komunikacije sa nama preko Interneta, kliknite na link "Kontaktirajte nas" na bilo kojoj našoj internet stranici.

5. VAŠA PRAVA

5.Α. Imate sva prava prema odredbama zakona. Naročito imate pravo da zatražite pristup, pregled i ažuriranje vaših ličnih podataka koji su obuhvaćeni ovom Politikom i možete to zatražiti tako što ćete nas kontaktirati prema detalјima navedenim u odelјku 6 u dalјem tekstu. Iako ćemo uložiti razumne napore da udovoljimo vašem zahtevu, mi takođe zadržavamo pravo da nametnemo određena ograničenja i uslove za takve zahteve za pristup, ako je to dozvolјeno ili zahtevano važećim zakonima. Ako ste član jednog od naših programa za članstvo ili nagrade, možete da ažurirate podatke u svom profilu člana tako što ćete se prijaviti u vaš važeći profil člana.

5.B. Između ostalog imate i pravo da:
 1. zatražite ispravlјanje vaših ličnih podataka ukoliko su podaci koje držimo o vama netačni ili nepotpuni;
 2. prigovorite na obradu vaših ličnih podataka u cilјu direktnog marketinga, uklјučujući profilisanje u meri u kojoj se odnosi na direktni marketing;
 3.  prigovorite se na obradu vaših ličnih podataka gde je naša zakonska osnova za tu obradu da je takva obrada neophodna za naše legitimne interese, u zavisnosti od bilo kakvih prevlađujućih legitimnih razloga koje možemo imati za obradu;
 4. prigovorite na automatizovano odlučivanje (uklјučujući profilisanje) u određenim okolnostima;
 5.  zatražiti brisanje vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, kao što je slučaj kada obrada više nije potrebna u svrhu za koju je prvobitno prikuplјena i nema nepogrešivog razloga da nastavimo proces (ili čuvanje);
 6.  zahtevate ograničavanje vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, kao što mi ne obrađujemo određene vaše lične podatke (osim što ih samo uskladištimo) nakon iznajmlјivanja u okolnostima u kojima su sva pitanja vezana za iznajmljivanje završena i podaci se skladište samo za ispunjavanje određenih zakonskih (npr. poreskih) zahteva; i
 7.  primite (ili zamolite nas da pošalјemo drugoj organizaciji) vaše Lične podatke koje ste nam dostavili, što mi obradimo automatskim sredstvima gde je naša obrada ili zasnovana na vašoj saglasnosti ili je neophodna za izvršenje ugovora sa vama.

5.C. Pored toga, kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, možete ga povući u bilo kom trenutku.

Možete nam uputiti zahtev da ostvarite bilo koja od ovih prava tako što ćete nas kontaktirati kako je navedeno u odelјku 6 u dalјem tekstu.

6. PITANJA I PROMENE

6.Α. KONTAKTIRAJTE NAS: Mi poslujemo u mnogim zemlјama i cilјamo da se pridržavamo zakona o privatnosti koji se primjenjuju na lične podatke koje sakuplјamo i koristimo. Ukoliko imate briga ili zahteva u vezi sa našim rukovanjem vašim ličnim podacima, možete nas kontaktirati direktno putem metoda opisanih u nastavku. Mi ćemo raditi na brzom odgovoru i rešavanju vaših žalbi. Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka u vašoj nadležnosti.

Kontaktirajte nas putem e-pošte gdpr@hertz.me ili pismom na dole navedenu adresu ako imate bilo kakva pitanja, želite ostvariti vaša prava pristupa ili tražiti drugu pomoć kako je gore opisano.

Opšta pravila zaštite podataka
Autotechnica Montenegro doo
Ul. Vuka Djurovića bb
81000
Podgorica, Crna Gora

6.Β. PROMENE: Zadržavamo pravo da promenimo ovu Politiku u bilo koje vreme iz bilo kog razloga objavlјivanjem revizija na ovoj internet stranici ili na odgovarajućim aplikacijama ili drugim internet stranicama. Takve promene će stupiti na snagu nakon objavlјivanja, ali se neće primenjivati retroaktivno.
 
 
 
© 2018 Autotechnica Fleet Services SRL.
All Rights Reserved.